Tweety na temat @pzworgpl

Strona główna

KLIKNIJ >>> Sprawdź, czy zdasz ... lub zdałbyś ponownie! <<< KLIKNIJ

Informujemy, że na obecną chwilę nie ma uregulowań prawnych, które pozwalają na przeprowadzenie pełnego procesu egzaminacyjnego przez internet. Serwis www.kartawedkarska.pl powstał, aby zarówno wspomóc proces przygotowania do egzaminu oraz wstępnego egzaminowania kandydatów na wędkarzy, jak i sprawdzić wiedzę już wędkujących.

 

Mało jest miejsc na świecie, gdzie można łowić ryby bez żadnych ograniczeń. W wielu krajach gdzie gospodarka odcisnęła duże piętno na naturze, obowiązują przepisy wędkarskie pozwalające na legalne uprawianie tego hobby. Stowarzyszenia zrzeszające miłośników wędkowania posługują się własnymi regulaminami i kodeksami.

Amatorski połów ryb w Polsce regulują dwie ustawy: w wodach śródlądowych - Ustawa o rybactwie śródlądowym, a w wodach morskich - Ustawa o rybołówstwie morskim. Te akty prawne, wraz z wydawanymi w formie ministerialnych rozporządzeń przepisami wykonawczymi, są podstawą dla wszystkich przepisów dotyczących wędkarstwa.

Aby łowić na polskich wodach śródlądowych, konieczna jest Karta wędkarska. Jest to dokument ważny dożywotnio, wydawany dorosłym i młodzieży od lat 14 przez właściwe dla miejsca zamieszkania starostwo powiatowe. Aby go otrzymać, należy zdać egzamin z przepisów dotyczących wędkowania (patrz Ustawa o rybactwie śródlądowym i rozporzadzenia do niej wydane).

Prawo do egzaminowania ma Polski Związek Wędkarski, największa organizacja zrzeszająca miłośników tego hobby. Po zdanym przed komisją egzaminacyjną egzaminie i odebraniu zaświadczenia, należy złożyć wniosek o wydanie Karty wędkarskiej w wydziale ochrony środowiska właściwego starostwa powiatowego.

Z obowiązku posiadania karty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 14 lat (z tym, że mogą one łowić wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która taką kartę posiada), cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce (jeżeli wykupili licencję na wędkowanie) oraz osoby wędkujące w wodach należących do osoby fizycznej uprawnionej do rybactwa, o ile uzyskały od niej zezwolenie na połów ryb.

 

Klauzula informacyjna dot. RODO